Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) temporalis Mulsant et Rey, 1853b
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek o zasięgu ograniczonym głównie do obszarów górzystych w środkowej Europie, Francji, północnych Włoszech, Bośni i Siedmiogrodzie. W Polsce wykazany jedynie z Sudetów na podstawie danych sprzed prawie stu lat i dlatego zasiedlenie naszego kraju przez omawiany gatunek winno być potwierdzone nowymi materiałami. Zamieszkuje głównie strefę subalpejską i alpejską, docierając do wysokości około 2500 m n.p.m. w Alpach. Spotykany w lasach wśród mchów i gnijącej roślinności, na halach pod wysychającymi ekskrementami i nawozem, w strefie alpejskiej wśród mchów, w kępkach trawy i pod kamieniami leżącymi na miejscach wilgotnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.