Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) umbratilis (Gravenhorst, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek szeroko rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i północnej Fennoskandii aż do krajów śródziemnomorskich, na wschód docierający do Syberii, ponadto podawany z Azorów, Madery i Ameryki Północnej. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, lecz nie często wykazywany i brak jeszcze udokumentowanych danych z wielu krain. Występuje na terenach nizinnych i pagórkowatych nad brzegami rzek, jezior, stawów i kałuż na pobrzeżach morskich. Łowiony przeważnie na glebach bagnistych wśród mchów, pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, napływkami, na wilgotnych polach i łąkach pod nawozem i na padlinie, w lasach na wyciekającym soku z drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Kaczynos koło Malborka (Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1965e, Szujecki 1966), Puszcza Augustowska (Szujecki A.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Skwierzyny (Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Saska Kępa (Szujecki 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Polentz 1938); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910), Babia Góra Markowe Szczawiny (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1966); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Letzner 1847g, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)