Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Philonthus) varipennis Scriba, 1864b
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek zamieszkujący środkową i wschodnią Europę, notowany również z Kaukazu i zachodniej Syberii. Z uwagi na środowisko, jakie zajmuje omawiany gatunek, jest on bardzo rzadko znajdowany. W Polsce znany z nielicznych stanowisk i to tylko na Śląsku. Zamieszkuje gniazda podziemne małych gryzoni. Poławiany zwłaszcza w gniazdach opuszczonych lub w takich, w których znajdowały się martwe zwierzęta. Poza tym spotykany w norach królików, lisów, pod gnijącą roślinnością oraz butwiejącą słomą w stajniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.