Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Trionthus) lepidus (Gravenhorst, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej Europie, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, południowych prowincji Skandynawii, Finlandii i Karelskiej SRR, na zachód do wschodniej Francji, a na południe do północnych Włoch i Bałkanów. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Występuje na otwartych terenach, zwłaszcza na ciepłych glebach wapiennych i piaszczystych, na zboczach nasłonecznionych, pobrzeżach rzek i jezior, oraz terenach nadmorskich. Spotykany pod gnijącą roślinnością, ekskrementami, napływkami i kamieniami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932), Gdańsk. (Lentz 1879); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931), Bielsko woj. Słupsk (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Miłosna koło Sulejówka, Warszawa-Wawer (Szujecki 1968), Ostrów Mazowiecka (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Kotula 1873, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965, Szujecki 1966); «Prusy» (Zebe G. 1852); «Śląsk» (Letzner 1847g, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)