Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Kenonthus) montivagus Heer, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek obejmujący zasięgiem tereny górzyste w środkowej Europie, Francji, Szwajcarii, północnych Włoszech i Siedmiogrodzie. W Polsce znany z nielicznych stanowisk, przy tym wiele danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach sprzed przeszło stu laty i dlatego wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje najczęściej lokalnie na stanowiskach położonych na wysokościach od 1500 do 2500 m n.p.m., pod kamieniami na miejscach wilgotnych, na pobrzeżach topniejących pól śniegowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.