Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Philonthus (Rabigus) pullus Nordmann, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej Europie, zwłaszcza w jej części zachodniej, ponadto wykazywany z Syberii i Azji Mniejszej. W Polsce znany z nielicznych stanowisk. Zasiedla piaszczyste pobrzeża potoków, rzek i jezior oraz wilgotne miejsca w dołach po wybranej glinie. Poławiany pod kamieniami i rozkładającymi się substancjami, wśród mchów i niskiej roślinności.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Miłogoszcz woj. Legnica (Szujecki 1968); Nizina Mazowiecka: Miłosna koło Sulejówka (Horion 1965); Dolny Śląsk (Gerhardt 1874, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910, Schwarz i Letzner 1874, Letzner 1886, Polentz 1939b, Horion 1965); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Nowotny i Polentz 1933, Polentz 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bielany (Kotula 1873), Kraków (Horion 1965); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Bach 1860, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b), Przemyśl (Horion 1965); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)