Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gabrius appendiculatus Sharp, 1910
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek euro-syberyjski, w Europie rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i skrajnych prowincji północnych Fennoskandii przez całą środkową Europę aż do Francji, północnych Włoch i Siedmiogrodu, nadto wykazany z pojedynczych stanowisk w Dalmacji i Grecji. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Zasiedla zarówno tereny nizinne, jak i górzyste, docierając do strefy alpejskiej. Żyje na miejscach wilgotnych nad brzegami jezior, stawów i bajorek leśnych, na moczarach, w górach w pobliżu topniejących pól śnieżnych. Łowiony pod kamieniami, w ściółce i wśród gnijących szczątków roślinnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielsko woj. Słupsk (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1963b, Szujecki 1966, Folwaczny 1937); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936), Kopaszewo woj. Leszno (Mackiewicz 1971b); Nizina Mazowiecka: Orło woj. Ostrołęka (Szujecki 1963), Skierniewice (Szwejda 1974), Ostrów Mazowiecka, okolice Wyszkowa (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Kolbe W. 1927, Kolbe W. 1931, Polentz 1942, Goos M. 1973); Wzgórza Trzebnickie (Kolbe W. 1927); Górny Śląsk (Kolbe W. 1931, Polentz 1937, Polentz 1938); Sudety Zachodnie (Kolbe W. 1931); Sudety Wschodnie (Kolbe W. 1931); Beskid Zachodni (Kolbe W. 1931, Walles 1936, Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Szujecki 1966); «Śląsk» (Uhmann 1928, Horion 1935, Szujecki 1966)