Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gabrius astutus (Erichson, 1840)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej i środkowej Europie oraz na obszarach górzystych w południowej Europie, notowany również z Kaukazu, Azji Mniejszej i Syberii. Z Polski wykazany zaledwie z kilku stanowisk. Zasiedla pobrzeża strumieni i rzek oraz szybko bieżących potoków górskich na obszarach leśnych. Łowiony wśród żwiru, wilgotnych mchów i roślin nadbrzeżnych, pod kamieniami, napływkami i gnijącą roślinnością.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Kleine 1940); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1889c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1912, Scholz R. 1935); Sudety Wschodnie: Śnieżnik (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915), Porąbka woj. Bielsko-Biała (Szujecki 1969); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Letzner 1871, Letzner 1871c, Seidlitz 1889, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Horion 1965); «Sudety» (Pax 1921, Horion 1965)