Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gabrius exiguus (Nordmann, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek zamieszkujący głównie południową i środkową Europę, znany ponadto z Danii i kilku południowych prowincji Szwecji. W Polsce znany z nielicznych miejscowości. Wszędzie sporadycznie i bardzo rzadko spotykany. Znajdowany na terenach bagnistych, pobrzeżach wód i wilgotnych polach pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, napływkami, nawozem, niekiedy także pod murszejącą korą różnych drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1886); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Polentz 1944); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Jaskrów woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Widzów woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie: Góry Wałbrzyskie (Gerhardt 1905); Sudety Wschodnie: masyw Śnieżnika (Joseph 1868, Joseph 1869); Beskid Zachodni (Gerhardt 1906, Gerhardt 1910, Stobiecki 1883, Wanka 1917b, Wanka 1927, Walles 1936, Pawłowski J. 1967); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Południowa (Horion 1965); «Pomorze Północne» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Letzner 1847g, Kuhnt 1912); «Galicja Zachodnia» (Łomnicki M.A. 1886); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)