Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gabrius lividipes (Baudi, 1848)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozmieszczony w północno-wschodniej, środkowej i południowej Europie, ponadto wykazywany z Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk, przy tym większość wzmianek o rozmieszczeniu oparta jest na znaleziskach sprzed kilkudziesięciu laty. Występuje na pobrzeżach strumieni i rzek pod kamieniami, napływkami, wśród mchów i roślin nadbrzeżnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1931, Horion 1965); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1880, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1915, Horion 1965); Górny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Polentz 1936e, Horion 1965); Sudety Zachodnie: Brachów woj. Legnica (Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Gerhardt 1907); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Zebe G. 1852, Roger 1856, Kraatz 1857, Bach 1860, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Wanka 1915, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b), Przemyśl (Horion 1965); Pieniny: Krościenko nad Dunajcem (Tenenbaum 1931, Horion 1965); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Jakobson 1909, Kuhnt 1912, Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1931, Horion 1951)