Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Emus hirtus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej, zachodniej i środkowej Europie, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Szwecji. Ten duży kusak, pięknie ubarwiony, wszędzie, również w Polsce rzadko i lokalnie spotykany, częściej i liczniej w latach o przeciętnie wyższej temperaturze. Znajdowany zarówno na terenach otwartych jak i lesistych, wśród rozkładających się szczątków roślinnych, pod ekskrementami, padliną, przy wyciekającym soku z drzew, zwłaszcza z brzóz. Prowadzi drapieżny sposób życia, odżywiając się larwami owadów występującymi w wymienionych materiałach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Horion 1938b, Horion 1965, Kleine 1940c); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Frenzel i Hedicke 1940); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879, Horion 1965); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1842f, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Horion 1965); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1960b, Szujecki 1968); Dolny Śląsk (Rotermund 1833, Letzner 1842f, Letzner 1871, Letzner 1886, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1928); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Kulczyński W. 1873); Roztocze: Zielone woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Sudety Zachodnie: Bolków (Polentz 1942); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Endler i Scholz 1819, Hartlieb 1827, Kuhnt 1912, Horion 1965); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)