Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Abemus chloropterus (Panzer, 1796b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozmieszczony w wąskim pasie od południowej części środkowej Europy i dalej ku południowo-wschodniej Europie, nadto notowany z izolowanego lesistego obszaru we wschodniej części Francji. W Polsce wykazany tylko z dwu krain i od 40 lat powtórnie nie stwierdzony. Zamieszkuje stare lasy liściaste, występuje w zmurszałych pniach i pniakach, w hubach, wśród mchów, przy podstawie drzew w ściółce i pod opadłym listowiem, a na przecinkach leśnych i na pobrzeżach lasu pod gnijącymi szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: dorzecze Soły i Koszarawy (Wachtl 1870); Beskid Wschodni: Pikulice koło Przemyśla (Trella 1923b, Trella 1939b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Trella 1939b, Horion 1965)