Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Heterothops niger Kraatz, 1868e
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek wykazywany głównie ze środkowej Europy, na zachód sięgający do Francji, a na południe do północnych Włoch, notowany także z południowej Szwecji. Rozsiedlenie nie jest dokładnie znane, gdyż mylono go często z pokrewnym gatunkiem H. praevius Erichson. Zamieszkuje obszary nizinne, podgórza i doliny górskie. Występuje głównie w gniazdach kretów, gdzie w okresie zimowym jest najczęściej spotykanym chrząszczem. Niekiedy znajdowany również w gniazdach królików, myszy, susłów i chomików. Na wiosnę spotykany także poza gniazdami, w ich sąsiedztwie, w stogach, stodołach, pod szczątkami roślinnymi na polach i łąkach, nadto pod napływkami. Z uwagi na ukryty sposób życia, na ogół wszędzie, również u nas, rzadko i sporadycznie znajdowany.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielsko woj. Słupsk (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Jedwabno woj. Olsztyn (Horion 1965); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Dorn 1919), Skwierzyna (Arnold 1936); Dolny Śląsk (Schwarz E. 1872b, Letzner 1872d, Letzner 1876, Reitter 1875, Gerhardt 1903, Scholz R. i Hinke 1919, Polentz 1929l, Polentz 1936f); Górny Śląsk: Gogolin (Szujecki A.*); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Wanka 1920); Polska (Walles 1936b); «Śląsk» (Arndt 1924, Koch C. 1960)