Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Microsaurus) infuscatus Erichson, 1840
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozmieszczony głównie w zachodniej i środkowej Europie, notowany również z Siedmiogrodu, Banatu i Kaukazu. Wszędzie bardzo rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko znajdowany. Z Sudetów Zachodnich wykazywany na podstawie jednego okazu znalezionego przed przeszło stu laty. Jeszcze starsza jest wzmianka o występowaniu w Sudetach Wschodnich. Z uwagi na brak w zbiorach okazów dowodowych, zasiedlenie Sudetów winno być potwierdzone nowymi badaniami. Żyje w starych, dziuplastych drzewach liściastych, zwłaszcza zasiedlonych przez gnieżdżące się ptaki. Znajdowany poza tym w murszu i gnijącym drewnie, w chodniku gąsienicy trociniarki (Cossus cossus L.) drążącej pień topoli oraz w gnieździe jaskółki brzegówki.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Łomnica woj. Jelenia Góra (Letzner 1872d, Letzner 1876, Letzner 1886, Schwarz E. 1872b, Reitter 1875, Gerhardt 1910, Horion 1965); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Trella 1932); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Jakobson 1909, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951)