Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Microsaurus) maurus (Sahlberg, 1830)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej Europie, na północ sięgający po Wyspy Brytyjskie i południową część Fennoskandii, notowany również z nielicznych stanowisk górskich w południowej Europie. W Polsce na ogół rzadko notowany z pojedynczych, rozproszonych stanowisk, tylko ze Śląska Dolnego częściej wykazywany. Występuje zarówno na obszarach nizinnych jak i górzystych, docierając do strefy subalpejskiej. Występuje głównie na terenach leśnych pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, wśród mchów, w dziuplach drzew oraz w chodnikach drobnych gryzoni. Niższe postacie rozwojowe znajdowano w gniazdach kreta.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Horion 1965); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1967); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923), Warszawa-Natolin (Szujecki 1968), Ostrów Mazowiecka (Szujecki 1971), Sękocin (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Gerhardt 1891, Gerhardt 1891d, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921b, Polentz 1929b); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Szujecki 1958b); Wyżyna Lubelska: Wąwolnica woj. Lublin (Tenenbaum 1923); Roztocze (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1923); Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Kolbe W. 1921, Scholz R. 1929f), Śnieżnik Kłodzki (Polentz 1944, Polentz 1949); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915), Babia Góra (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Horion 1965); «Prusy» (Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Eppelsheim 1881, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Clerk 1889, Gerhardt 1891e, Gerhardt 1910c, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965)