Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Microsaurus) melium Walles, 1938
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Bardzo rzadko spotykany gatunek, o słabo poznanym rozmieszczeniu ogólnym. Opisany z Ukraińskiej SRR. Ogólnikowa wzmianka A. Horiona. (1951) o występowaniu omawianego gatunku w Polsce jest błędna, a oparta na stanowisku leżących na wschód od naszej granicy.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Horion 1951)