Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Microsaurus) mesomelinus (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Pospolity gatunek, prawdopodobnie kosmopolityczny, szeroko rozprzestrzeniony w Palearktyce, w Europie rozsiedlony od krajów śródziemnomorskich aż do Grenlandii, Islandii i północnych krańców Fennoskandii, ponadto notowany z Ameryki Północnej i Południowej, Australii i Nowej Zelandii. Aczkolwiek nie znany jeszcze z wielu krain, występuje w Polsce prawdopodobnie na całym obszarze. Zamieszkuje zarówno obszary nizinne jak i górskie, docierając do strefy alpejskiej. Prowadzi podziemny sposób życia, występując pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi w piwnicach, szopach, stodołach, również w kopalniach, grotach i przedsionkach jaskiń, gdzie jest najczęściej spotykanym chrząszczem jaskiniowym, nadto spotykany w gniazdach kretów i świstaków, w dziuplach drzew i w gnijących grzybach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Linie koło Chełmna (Skwarra 1929); Nizina Mazowiecka (Bartoszyński 1936, Szujecki 1968, Majewski T. 1974); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Polentz 1937, Moszyński 1939); Górny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Lgocki 1908, Polentz 1937); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Demel 1918, Mazur E. 1922, Tenenbaum 1923, Kowalski K. 1955, Skalski i Wójcik 1968), Krzyżanowice koło Pińczowa (Szujecki A.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Szujecki A.*); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Zacharias 1890, Kolbe W. 1892, Hänel 1934, Polentz 1937, Horion 1965); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Hänel 1934, Pax i Maschke 1935, Pax 1936, Polentz 1937, Horion 1965); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883, Kiss i Olesz 1907, Pawłowski J. 1976), Cieszyn (Wanka 1915); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Mazur E. 1922, Tenenbaum 1923); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Tatry: jaskinia Dziura i Dziura Wyżnia (Kowalski K. 1955, Hänel 1934); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1879); «Śląsk» (Gravenhorst 1847, Kraatz 1876, Schilsky 1888, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Kolbe W. 1921, Korge 1961); «Galicja» (Gravenhorst 1847, Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Korge 1961); «Sudety» (Kowalski K. 1955, Kowalski K. 1965); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)