Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Microsaurus) ochripennis (Ménétries, 1832)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej części Palearktyki, w Europie znany z jej części zachodniej, środkowej i południowej. Z Polski wykazany rzadko z nielicznych, rozproszonych stanowisk, tylko ze Śląska Dolnego częściej notowany. Zamieszkuje tereny lesiste, gdzie zasiedla stare, zmurszałe i dziuplaste drzewa i pieńki. Znajdowany również w pojedynczo stojących drzewach, na polach, łąkach, w parkach i alejach, nadto niekiedy w piwnicach i jaskiniach, w podziemnych gniazdach drobnych ssaków, trzmieli, os i mrówek.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń, Poznań (Szulczewski 1922), Skwierzyna (Arnold 1936); Dolny Śląsk (Gerhardt 1893b, Gerhardt 1893d, Gerhardt 1901b, Gerhardt 1901f, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1919, Scholz R. i Hinke 1919, Polentz 1929l, Polentz 1935, Polentz 1936f, Polentz 1939b); Górny Śląsk (Polentz 1938); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1913); Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Kolbe W. 1921); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Hinke 1919, Arndt 1924, Horion 1965)