Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Microsaurus) vexans Eppelsheim, 1881
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek o zasięgu ograniczonym głównie do środkowej Europy, notowany również z kilku stanowisk we Francji. W Polsce dość rzadko spotykany, znany ze stosunkowo nielicznych stanowisk. Prowadzi skryty, podziemny sposób życia w gniazdach drobnych gryzoni, zwłaszcza kretów i chomików, ale również myszy, szczurów i świstaków. Poza gniazdami bardzo rzadko spotykany w murszu drzew dziuplastych, przy wyciekającym soku z drzew i pod opadłym listowiem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Eppelsheim 1881, Helm 1882, Lentz 1886, Uhmann 1928, Horion 1965); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Eppelsheim 1881, Lentz 1886, Horion 1965); Nizina Mazowiecka: Skolimów woj. Warszawa (Tenenbaum 1937), Warszawa-Łazienki (Szujecki 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1882b, Letzner 1886, Gerhardt 1893d, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918, Kolbe W. 1919, Kolbe W. 1921b, Scholz R. i Hinke 1919, Polentz 1936f), Gaj Oławski (Szujecki A.*); Górny Śląsk (Kolbe W. 1927, Polentz 1936f); Sudety Zachodnie (Kolbe W. 1918); Beskid Zachodni: Babia Góra, Barańcowa (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Ganglbauer 1895, Jakobson 1909, Reitter 1909); «Śląsk» (Eppelsheim 1881, Schilsky 1888, Ganglbauer 1895, Jakobson 1909, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Arndt 1924, Horion 1951, Horion 1965, Koch C. 1960)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: — locus typicus! dla Quedius vexans Eppelsh.