Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Microsaurus) xanthopus Erichson, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich i północnej części Fennoskandii przez całą środkową Europę aż do północnej części południowej Europy, notowany również z Syberii. W środkowej Europie w miarę posuwania się na wschód coraz częściej spotykany, a w zachodniej Europie o wiele rzadszy i ograniczony przeważnie do położeń górskich. W Polsce, choć nie znany jeszcze z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Zamieszkuje tereny lesiste, gdzie zasiedla stare pnie i pniaki. Poławiany w próchnie, pod obluźnioną, zmurszałą korą, przy wyciekającym soku z drzew, w gnijących grzybach, ściółce, kompoście i pod różnego rodzaju szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: nadl. Przerwanki w Puszczy Boreckiej (Okołów 1963), Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Dłużek woj. Zielona Góra (Kessler 1916); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968, Majewski T. 1974); Puszcza Białowieska (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1886, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kolbe W. 1924, Kolbe W. 1927, Nowotny i Polentz 1933); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Szujecki 1958b); Wyżyna Lubelska: nadl. Gościeradów (Mazur S. 1973b); Roztocze: Grele woj. Zamość (Tenenbaum 1918), Lubycza Królewska (Szujecki A.*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Kolbe W. 1892, Kolbe W. 1913, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Stobiecki 1883); Beskid Wschodni: Węgierka woj. Przemyśl (Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886, Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1965); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)