Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Quedius) tristis (Gravenhorst, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, południowej i środkowej Europie, notowany z południowej Skandynawii, północnej Afryki, Azji Mniejszej, Kaukazu, Zakaukazia i północnego Iranu. W Polsce rzadko notowany, przeważnie na podstawie bardzo dawnych znalezisk. Występuje pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi na obszarach nizinnych i podgórzach, głównie na glebach piaszczystych i suchych murawach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Helm 1882, Lentz 1886), Hel (Węgrzecki 1932); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gruszeczka koło Milicza (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910), Brudzyń (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Tenenbaum 1923); Dolny Śląsk: Gogolin (Kolbe W. 1927, Horion 1965); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927, Nowotny i Polentz 1933, Horion 1965); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1923); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)