Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Quedius) unicolor Kiesenwetter in Kiesenwetter et Märkel, 1817
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Europejski gatunek o ograniczonym zasięgu do terenów górzystych, głównie w środkowej części kontynentu, na zachód sięgający do Francji, a na południe do północnych Włoch. W Polsce jest chrząszczem rzadko spotykanym, łowionym na kilku stanowiskach wyżynnych i górskich. Spotykany w górach, głównie w strefie subalpejskiej i alpejskiej, pod kamieniami i wilgotnymi płatami mchów. Okazy pochodzące z terenów nizinnych odnoszą się prawdopodobnie do osobników zniesionych z gór wodami powodziowymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.