Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Raphirus) alpestris (Heer, 1839)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek obejmujący swym zasięgiem tereny wysokogórskie w środkowej Europie, na zachód sięgający do Francji, a na południe do północnych Włoch. W Polsce znany z pojedynczych stanowisk górskich. Z uwagi na warunki środowiskowe, jakich wymaga omawiany gatunek, wzmianki o występowaniu na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej wydają się błędne. Występuje w szparach skalnych, pod kamieniami, wilgotnym mchem i porostami, opadłym listowiem i w ściółce.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as: