Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Raphirus) collaris Erichson, 1840
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek górski, wykazywany głównie ze środkowej i południowo-wschodniej Europy, notowany również z Włoch. W Polsce występuje w całym łuku sudeckim i karpackim, ale stosunkowo rzadko wykazywany. Stanowiska niżowe na Śląsku winny być potwierdzone nowymi materiałami. Występuje w lasach, zwłaszcza w strefie subalpejskiej, wśród mchów na pniach i pieńkach, pod płatami porostów i pod kamieniami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.