Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Raphirus) fulvicollis (Stephens, 1833)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek holarktyczny, w Europie rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich, Danii i północnej części Fennoskandii przez całą środkową Europę aż do Francji, Szwajcarii i północnej części Półwyspu Bałkańskiego. W środkowej Europie występuje głównie w górskich, wilgotnych lasach liściastych, na pobrzeżach wód i torfowiskach. W Polsce znany tylko z kilku krain południowych, od około 50 lat powtórnie nie notowany. Poławiany wśród mchów, pod napływkami i opadłym listowiem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: koło Pątnowa Legnickiego (Kolbe W. 1911); Sudety Zachodnie (Kolbe W. 1907, Kolbe W. 1909, Harnisch 1925); Sudety Wschodnie (Letzner 1880, Schilsky 1888, Kolbe W. 1909, Reitter 1909, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Riehn 1913, Heinemann i Ihssen 1914); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Wanka 1927); Bieszczady (Szujecki A.*); Tatry: Zielony Staw Gąsienicowy (Tenenbaum 1929); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kolbe W. 1912b, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Sudety» (Gerhardt 1910); «Beskidy» (Riehn 1913, Wanka 1915)

Uwagi:
Dolny Śląsk: — locus typicus! dla Quedius fulvicollis ab. nigricollis Kolbe