Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Raphirus) humeralis Stephens, 1832
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek występujący w południowej i środkowej Europie, wykazywany ponadto z Wysp Brytyjskich, Danii, jednej południowej prowincji Szwecji oraz z Kaukazu. W Polsce notowany z nielicznych, rozproszonych stanowisk, prawdopodobnie występuje na całym obszarze. Spotykany głównie w lasach na miejscach wilgotnych, wśród mchów, pod opadłym listowiem i rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Bartoszyński 1937); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1866, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Szulczewski 1922), Żary (Horion 1965); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1893e, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910, Polentz 1943); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Kolbe W. 1907, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Tatry: jaskinia Dziura (Kowalski K. 1955); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska południowa i zachodnia (Horion 1965); «Śląsk» (Kolbe W. 1892, Kuhnt 1912, Arndt 1924); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)