Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Raphirus) nitipennis (Stephens, 1883)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich i północnej Fennoskandii przez całą środkową Europę aż do Hiszpanii, Włoch, Chorwacji, Dalmacji i Hercegowiny. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale jest stosunkowo rzadko i sporadycznie spotykany. Występuje w lasach, dolinach rzecznych, na torfowiskach, wrzosowiskach i mokradłach. Znajdowany przeważnie pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, napływkami i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie (Folwaczny 1937, Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Nizina Mazowiecka (Breymeyer 1966, Szujecki 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871g, Letzner 1886, Gerhardt 1897g, Kolbe W. 1897, Kolbe W. 1912b); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Folwaczny 1937); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Pfeil 1866, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Kraatz 1857, Joseph 1868, Joseph 1869, Schwarz E. 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Letzner 1886, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Kowalczyk 1972); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Bercio 1927); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)