Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acylophorus glaberrimus (Herbst, 1784)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek od zachodniej i środkowej Europy aż do krajów śródziemnomorskich, notowany nadto z jednej południowej prowincji Szwecji, z Ameryki Północnej i Meksyku. W Polsce znany tylko z pięciu krain, przy tym wzmianki o występowaniu w nich opierają się na znaleziskach co najmniej sprzed 40 laty i wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Zasiedla bagniste pobrzeża jezior, stawów i kałuż, gdzie znajdowany pod gnijącymi roślinami nadwodnymi i wśród wilgotnych mchów, zwłaszcza z rodzaju Sphagnum Ehrh.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Lentz 1871, Lentz 1879, Vorbringer 1902, Vorbringer 1905, Horion 1965, Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Arnold 1936, Horion 1965); Dolny Śląsk (Gerhardt 1866, Gerhardt 1889c, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Kolbe W. 1927, Horion 1965); Górny Śląsk (Kolbe W. 1924, Kolbe W. 1927, Polentz 1938, Horion 1965); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Horion 1965); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1888, Reitter 1909); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1909); «Prusy Północne» (Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)