Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atanygnathus terminalis (Erichson, 1839)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek prawdopodobnie kosmopolityczny, wykazujący zróżnicowanie na kilka podgatunków znanych z Holarktyki, Obszaru Orientalnego i Australijskiego. Podgatunek nominatywny występuje w Palearktyce oraz w zachodniej i środkowej części Obszaru Orientalnego. W Polsce notowany z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Zasiedla moczary i torfowiska, gdzie poławiany wśród wilgotnych mchów z rodzaju Sphagnum Ehrh. i pod gnijącą roślinnością na pobrzeżach zbiorników wodnych i rowów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Jedwabno woj. Olsztyn (Horion 1965), Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Polentz 1942); Górny Śląsk (Polentz 1936e, Horion 1965); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Zacisze woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: Krasnobród woj. Zamość (Szujecki 1960b); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1951); «Śląsk» (Jakobson 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)