Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trichophya pilicornis (Gyllenhal, 1810)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Szeroko rozmieszczony gatunek w Podobszarze Śródziemnomorskim, na północ w Europie sięgający daleko poza koło podbiegunowe, wykazywany ponadto z Azji Mniejszej, Kaukazu, wschodniej Indii oraz z Ameryki Północnej. Wszędzie, również w Polsce, rzadko i przeważnie pojedynczo znajdowany. Prowadzi skryty sposób życia, w ciągu dnia przebywa, w głębszych warstwach stosów trocin na placach tartacznych, pod płatami mchów i gnijącym listowiem na pobrzeżach lasów, poławiany niekiedy w butwiejącej słomie w szopach i stodołach polowych oraz w przedsionkach jaskiń.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Kętrzyn (Lentz 1871, Lentz 1879, Czwalina 1872); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Słubic (Neresheimer i Wagner H. 1940); Dolny Śląsk: Legnica (Kolbe W. 1911, Kolbe W. 1924); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1911, Kolbe W. 1928); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910, Pax i Maschke 1935); Beskid Zachodni (Wanka 1915, Wanka 1920, Lazarko 1963); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1967); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)