Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mycetoporus ambiguus Luze, 1901b
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozsiedlony w środkowej i południowo-wschodniej Europie, w Alpach docierający do strefy subalpejskiej. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Spotykany w zmurszałym drewnie, pod gnijącymi grzybami i listowiem oraz wśród mchów porastających podstawę starych pni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Horion 1967); Dolny Śląsk (Gerhardt 1902b, Gerhardt 1902d, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1916, Horion 1935); Wyżyna Małopolska (Tenenbaum 1931, Tenenbaum 1938, Horion 1967, Szymczakowski 1973); Wyżyna Lubelska: Stawska Góra (Szymczakowski 1973); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1902d, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1928, Horion 1935); «Śląsk» (Luze 1901b, Jakobson 1909, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)