Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mycetoporus corpulentus Luze, 1901b
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Górski gatunek zasiedlający południowo-wschodnią część Europy, w Alpach docierający do wysokości około 1300 m n.p.m. W Polsce znany tylko z Sudetów i okolic Przemyśla. Znajdowany w starych, zmurszałych drzewach, pod płatami mchów, w ściółce i wśród korzeni traw.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 7 Sudety Zachodnie Wleń Gerhardt 1902d
KFP 7 Sudety Zachodnie Karkonosze Luze 1901b, Gerhardt 1902b, Gerhardt 1902d, Gerhardt 1910, Reitter 1909, Horion 1967
KFP 7 Sudety Wschodnie Góry Kłodzkie Luze 1901b, Reitter 1909, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921, Scholz R. 1929f, Horion 1967
KFP 7 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b, Horion 1967
KFP 7 «Śląsk» Jakobson 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951
KFP 7 «Karpaty» Bernhauer i Schubert 1916, Scheerpeltz 1925b
KFP 7 «Sudety» Bernhauer i Schubert 1916, Scheerpeltz 1925b
KFP 7 «Beskidy» Gerhardt 1907, Gerhardt 1910

Uwagi:
Sudety Zachodnie: — terra typica! dla Mycetoporus corpulentus Luze