Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mycetoporus erichsonanus Fagel, 1965
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, chociaż notowany z wielu krajów europejskich począwszy od Wysp Brytyjskich i Fennoskandii aż do Hiszpanii i Włoch. Notowany także z Kaukazu. Według A. Horiona (1967) występuje w środkowej Europie od Francji do Polski, ale poza tą ogólnikową wzmianką brak w ogóle udokumentowanych danych z naszego kraju, dlatego też konieczne są poszukiwania u nas omawianego gatunku. Znajdowany na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich, na ogół lokalnie i nieczęsto, przeważnie w lasach pod mchem i w ściółce, w ogrodach w pryzmach kompostowych oraz na polach i łąkach wśród rozkładających się szczątków roślinnych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Horion 1967)