Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mycetoporus laevicollis Eppelsheim, 1878b
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek borealno-górski, rozmieszczony we wschodniej części środkowej Europy oraz w Szwecji i Finlandii, wykazywany również z Kaukazu. W Polsce pewne stanowiska leżą w południowej części kraju, dane z okolic Warszawy według A. Szujeckiego (1968) wymagają potwierdzenia. Występuje na terenach leśnych w zmurszałych pniach i pieńkach, przegrzybiałych gałęziach, dużych hubach, poławiany nadto w napływkach na łąkach zalewanych wodami powodziowymi oraz skaszany czerpakiem na pobrzeżach lasu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa (Tenenbaum 1937, Horion 1967); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Kolbe W. 1911, Horion 1944); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Gerhardt 1902b, Gerhardt 1902d, Gerhardt 1910, Reitter 1909, Kuhnt 1912, Horion 1944, Horion 1967); Beskid Zachodni (Kolbe W. 1911, Riehn 1914, Wanka 1927, Horion 1944); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b, Horion 1967); «Śląsk» (Letzner 1886, Jakobson 1909, Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)