Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mycetoporus monticola Fowler, 1888
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek północnopalearktyczny, w Europie jako element borealno-górski występujący w północnej i środkowej części kontynentu, notowany nadto z Kaukazu, w Fennoskandii sięga skrajnych obszarów poza kołem podbiegunowym, a na wschód przez Syberię dociera do Ałtaju. W Polsce znany tylko z Sudetów. Znajdowany głównie w strefie subalpejskiej pod opadłym, gnijącym listowiem, w detrytusie, pod płatami mchów i porostów oraz pod kamieniami na miejscach wilgotnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: