Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mycetoporus niger Fairmaire et Laboulbène, 1866
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej i północnej Europie, na zachód sięgający do Pirenejów we Francji, na południe do Włoch i północnej części Półwyspu Bałkańskiego, a na wschód do zachodniej Syberii, wykazywany również z Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach. Występuje na terenach leśnych pod chrustem, odstającą korą, mchem, opadłym igliwiem i listowiem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Legnica (Kolbe W. 1924, Horion 1944); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bielany (Rybiński 1903); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1893b, Gerhardt 1893d, Gerhardt 1902, Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1907, Kolbe W. 1928, Horion 1944); Sudety Wschodnie (Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921b, Scholz R. 1929f, Horion 1944); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1944); «Śląsk» (Jakobson 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1967); «Galicja» (Jakobson 1909)