Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hippodamia septemmaculata (De Geer, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek północnopalearktyczny, omijający obszar nadatlantycki, na wschód przez Syberię docierający do Japonii, w Europie zamieszkujący głównie północną, środkową i wschodnią część kontynentu. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, jest jednak stosunkowo rzadko notowany i nie znany jeszcze z niektórych krain. Zasiedla obszary nizinne i górzyste, docierając do strefy subalpejskiej. Występuje na terenach torfowiskowych i bagiennych, wilgotnych i łąkach i pobrzeźach lasów Łowi się go zwykle od kwietnia do października na brzozach, wierzbach i sosnach, w warstwie podszytu i runa leśnego. Odżywia się mszycami. Zimuje w ściółce i wśród zeschłej roślinności.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Reitter 1911, Kuhnt 1912, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Dreyfeldt 1933); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Kessler 1908, Myrdzik 1933, Obarski 1960b); Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1929, Czechowska i Bielawski 1981); Dolny Śląsk: Legnica (Kolbe W. 1927); Górny Śląsk (Roger 1856, Folwaczny 1937, Stebnicka 1972); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Stebnicka 1972); Wyżyna Małopolska: Widzów woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Góry Świętokrzyskie (Tenenbaum 1923); Roztocze (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1929, Fejfer F. 1924); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Wanka 1927, Stebnicka 1972); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolica Przemyśla (Trella 1923c, Trella 1930d); Pieniny (Bielawski 1978); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Bielawski 1959, Horion 1961); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1832, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)