Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Mycetoporus solidicornis subpronus Reitter, 1909
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i południowej Europie, północnej Afryce, Azji Mniejszej i na Kaukazie. Wykazuje dużą zmienność w ubarwieniu ciała i stąd pod różnymi nazwami opisywany jako formy, rasy lub podgatunki. Omawiany podgatunek wykazywany z południowo-wschodniej części środkowej Europy i z Azji Mniejszej. Rzadko i przeważnie pojedynczo znajdowany. W Polsce znany tylko z jednego stanowiska. Poławiany w lasach, zwłaszcza łęgowych oraz w napływkach popowodziowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Bolków (Polentz 1942); «Śląsk» (Reitter 1909, Kolbe W. 1913, Horion 1951, Horion 1967)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla Mycetoporus reichei var. subpronus Reitt.