Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mycetoporus splendens (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek znany z Kaukazu, Podobszaru Śródziemnomorskiego, środkowej Europy i z południowej części północnej Europy. W Polsce wykazany z nielicznych stanowisk w północnej i południowej części kraju. Występuje zarówno na terenach nizinnych, jak i w górach, gdzie dociera do strefy alpejskiej. Poławiany w dołach po wybranym piasku i żwirze, na kserotermieznych zboczach pagórków, w lasach pod mchem, opadłymi liśćmi i gnijącymi roślinami, a w strefie alpejskiej pod kamieniami i na pobrzeżach topniejących pól śnieżnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Przylep koło Szczecina (Honczarenko 1970); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Weise 1872, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Błażejewska 1960); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968), Warszawa, Ostrów Mazowiecka (Szujecki A.*); Dolny Śląsk: Wrocław, Legnica (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Szymiszów woj. Opole (Polentz 1936e); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1874, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Kłomnice woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Kiesenwetter i Märkel 1846, Kiesenwetter i Märkel 1847), Góry Wałbrzyskie (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Letzner 1847, Letzner 1871, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)