Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mycetoporus splendens (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek znany z Kaukazu, Podobszaru Śródziemnomorskiego, środkowej Europy i z południowej części północnej Europy. W Polsce wykazany z nielicznych stanowisk w północnej i południowej części kraju. Występuje zarówno na terenach nizinnych, jak i w górach, gdzie dociera do strefy alpejskiej. Poławiany w dołach po wybranym piasku i żwirze, na kserotermieznych zboczach pagórków, w lasach pod mchem, opadłymi liśćmi i gnijącymi roślinami, a w strefie alpejskiej pod kamieniami i na pobrzeżach topniejących pól śnieżnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 7 Pojezierze Pomorskie Przylep koło Szczecina Honczarenko 1970
KFP 7 Pojezierze Mazurskie Puszcza Piska — Szeroki Bór Szujecki 1966
KFP 7 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Weise 1872, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Błażejewska 1960
KFP 7 Nizina Mazowiecka Szujecki 1968
KFP 7 Nizina Mazowiecka Warszawa, Ostrów Mazowiecka Szujecki A.*
KFP 7 Dolny Śląsk Wrocław, Legnica Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 7 Górny Śląsk Szymiszów woj. Opole Polentz 1936e
KFP 7 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1874, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908
KFP 7 Wyżyna Małopolska Kłomnice woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 7 Sudety Zachodnie Karkonosze Kiesenwetter i Märkel 1846, Kiesenwetter i Märkel 1847
KFP 7 Sudety Zachodnie Góry Wałbrzyskie Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 7 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1852
KFP 7 Beskid Zachodni Babia Góra Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967
KFP 7 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b
KFP 7 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 7 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857
KFP 7 «Śląsk» Letzner 1847, Letzner 1871, Kuhnt 1912
KFP 7 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 7 «Gubernia Piotrkowska» Jakobson 1909