Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bryoporus (Bryoporus) bernhaueri Wanka, 1929
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Zarówno rozmieszczenie ogólne jak i warunki ekologiczne niedostatecznie poznane. Rzadko spotykany gatunek górski, wykazywany dotychczas tylko z czechosłowackich Sudetów i Beskidów, możliwy do znalezienia i w naszych górach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Śląsk» (Scheerpeltz 1933); «Sudety» (Lohse 1964); «Beskidy» (Horion 1951)