Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bryoporus (Bryoporus) multipunctus Hampe, 1867
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek górski, opisany z Austrii Dolnej, Styrii, Węgier, Chorwacji i Dalmacji, notowany nadto z Ukrainy i Słowacji. Z uwagi na brak danych z naszego obszaru, nie był dotychczas zaliczany do fauny krajowej. Obecnie wykazany niedawno z jednego stanowiska na podstawie jednego samca wysianego 20 VI 1996 z wilgotnej ściółki w zaroślach olszowych. Występuje zwłaszcza w środowiskach wilgotnych; poławiany pod opadłym listowiem, rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, w ściółce, wśród mchów i pod kamieniami.
[tom 7]
Gatunek znany z terenów górzystych w południowo-wschodniej Europie oraz w południowo-wschodniej części środkowej Europy. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu w Galicji oparta jest o znalezisko na Czarnohorze (Ukraińska SRR). Istnieje możliwość odkrycia omawianego gatunku w Bieszczadach Zachodnich. Znajdowany zwykle pojedynczo pod kamieniami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Bieszczady: dolina potoku Wetlinka koło Wetliny (Paśnik 1998); «Galicja» (Jakobson 1909)