Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Bryoporus (Bryoporus) multipunctus Hampe, 1867
Opis w KFP:
[tom 22]
Gatunek górski, opisany z Austrii Dolnej, Styrii, Węgier, Chorwacji i Dalmacji, notowany nadto z Ukrainy i Słowacji. Z uwagi na brak danych z naszego obszaru, nie był dotychczas zaliczany do fauny krajowej. Obecnie wykazany niedawno z jednego stanowiska na podstawie jednego samca wysianego 20 VI 1996 z wilgotnej ściółki w zaroślach olszowych. Występuje zwłaszcza w środowiskach wilgotnych; poławiany pod opadłym listowiem, rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, w ściółce, wśród mchów i pod kamieniami.
[tom 7]
Gatunek znany z terenów górzystych w południowo-wschodniej Europie oraz w południowo-wschodniej części środkowej Europy. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu w Galicji oparta jest o znalezisko na Czarnohorze (Ukraińska SRR). Istnieje możliwość odkrycia omawianego gatunku w Bieszczadach Zachodnich. Znajdowany zwykle pojedynczo pod kamieniami.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Bieszczady: dolina potoku Wetlinka koło Wetliny (Paśnik 1998); «Galicja» (Jakobson 1909)