Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Meligethes gracilis Brisout, 1863e
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozsiedlony w południowej Europie oraz w południowej części Europy środkowej. Według A. Horiona (1960) dawne dane o występowaniu omawianego gatunku w Niemczech i w Czechach nie znalazły potwierdzenia. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Jedyna wzmianka o występowaniu w Warszawie (Tenenbaum 1923) opierała się na okazie znajdującym się w zbiorze L. Hildta, niestety zbiór ten został zniszczony w czasie działań wojennych. Możliwe, że okaz na który powołał się Sz. Tenenbaum był omyłkowo zaetykietowany albo zawleczony, gdyż rośliną żywicielską jest ubiorek gorzki — Iberis amara L., u nas roślina hodowana i niekiedy dziczejąca w sąsiedztwie ogrodów.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa (Tenenbaum 1923)