Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lordithon (Lordithon) thoracicus (Fabricius, 1776)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Najpospolitszy gatunek palearktyczny omawianego rodzaju, wykazywany również z Ameryki Północnej. Chociaż nie mamy udokumentowanych danych z niektórych krain, występuje w Polsce prawdopodobnie na całym obszarze. Rozsiedlony zarówno na terenach nizinnych, jak i w lasach. Żyje w różnych gatunkach grzybów kapeluszowych, spotykany również pod płatami mchów, opadłym listowiem i w ściółce w pobliżu strzępek grzybni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937); Pojezierze Pomorskie: Bielsko woj. Słupsk (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1965e, Szujecki 1966, Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Szulczewski 1922, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka (Szujecki 1968, Szujecki 1971); Puszcza Białowieska (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1887); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1886); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Zdrowa i Kłomnice woj. Częstochowa (Lgocki 1908), Pabianice (Eichler W. 1929); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jacentkovskij 1912); Roztocze: Zwierzyniec, Panasówka i Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Letzner 1886), Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Pieniny: Ocienme (Mroczkowski 1978); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1874, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1847, Letzner 1886, Reitter 1870, Schilsky 1888, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886)