Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Bolitobius formosus (Gravenhorst, 1806)
Opis w KFP:
[tom 7]
Gatunek występujący w północno-wschodniej oraz w środkowej Europie, a zwłaszcza w jej części wschodniej. W Polsce rozprzestrzeniony, ale dość rzadko i najczęściej pojedynczo znajdowany. Gatunek wilgociolubny, zasiedla moczary i torfowiska oraz biotopy wilgotne w lasach liściastych i mieszanych. Spotykany wśród mchów, zwłaszcza z rodzaju Sphagnum Ehrh., pod kępami traw z rodzaju trzęślica — Molinia Schrank, w gnijących grzybach i pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lentz 1879, Bach 1860, Helm 1901, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Horion 1967); Pojezierze Pomorskie: Kaczynos koło Malborka (Lentz 1879), Bielsko woj. Słupsk (Szujecki A.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Dorn 1919, Horion 1967); Nizina Mazowiecka (Kaczmarek W. 1963, Szujecki 1969); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Schwarz E. 1872b, Schwarz i Letzner 1874, Fein i Kletke 1884, Fein 1885b, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1898, Gerhardt 1904, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1919, Polentz 1936e, Polentz 1939b); Wzgórza Trzebnickie: Osola koło Oborników Śląskich (Polentz 1940); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Nowotny i Polentz 1933, Polentz 1937, Polentz 1938, Polentz 1943); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński W. 1873, Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Haber 1957, Horion 1967); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Szujecki 1969); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1886, Koltze 1873, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852); «Śląsk» (Kraatz 1857, Bach 1860, Kolbe W. 1892, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1881); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)