Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sepedophilus binotatus (Gravenhorst, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek o ograniczonym zasięgu do południowo-wschodniej Europy oraz do południowo-wschodniej części środkowej Europy. Z uwagi na skryty sposób życia wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadki, znany tylko ze Śląska Dolnego. Zasiedla stare dęby. Postacie dorosłe i młodsze stadia rozwojowe żyją w chodnikach larw kozioroga dębosza — Cerambyx cerdo L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.