Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej i południowo-wschodniej Europie, na zachód sięgający do Francji i północnych Włoch, notowany również z południowej części północnej Europy oraz z Syrii. W Polsce wykazywany z szeregu miejscowości położonych w różnych częściach kraju. Znajdowany w zmurszałym drewnie pni i pniaków, zwłaszcza drzew liściastych, w gnijących odpadkach drzewa (kora, trociny, obrzynki), w ściółce, pod chrustem, opadłym listowiem i igliwiem, w dziuplach drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Stogi koło Gdańska (Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910), Poznań (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Szujecki 1968), Ostrów Mazowiecka (Szujecki A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1886, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Polentz 1942); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kotula 1873), Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Zebe G. 1852, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)