Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Palearktyczny gatunek znany głównie ze środkowej Europy, na zachód docierający do Pirenejów we Francji, a na północ do Danii i południowej Szwecji. W obszarze zasiedlenia w miarę posuwania się ze wschodu na zachód coraz rzadziej spotykany. Wykazany ponadto z Ameryki Północnej. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Występuje w starych drzewostanach, zwłaszcza bukowych. Żyje w hubach, zwłaszcza gatunków z rodzaju żagiew — Polyporus (Mich.) Fr.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Stogi koło Gdańska, Sopot (Horion 1967); Pojezierze Pomorskie: Zdunowo woj. Szczecin (Kleine 1940); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Lentz 1879, Horion 1967); Nizina Mazowiecka: Marcelin koło Warszawy (Szujecki 1968); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Góry Świętokrzyskie (Szujecki 1958b); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Beskid Zachodni: góry koło Cieszyna (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910), okolice Żegiestowa (Lazarko 1963); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Rybiński 1903); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1856, Lentz 1857); «Śląsk» (Letzner 1886, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)