Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tachyporus corpulentus Sahlberg, 1876
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, wykazywany z południowej części północnej Europy oraz z nielicznych stanowisk we wschodniej części środkowej Europy. W Polsce chrząszcz znany dotychczas tylko ze Śląska Dolnego, od prawie 60 lat nie poławiany. W środkowej Europie gatunek charakterystyczny dla suchych lasów iglastych. Znajdowany głównie w ściółce i pod gałęziami leżącymi na ziemi, w Finlandii w gniazdach mrówek Formica rufa L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.